Vitrum

Logic Portal

 

Logic Portal är utan tvekan den dörrmiljö som kan varieras mest. Beroende på dina egna val kan du skapa allt från transparenta glasrum i aluminium till varma och inbjudande trämiljöer med glasväggar eller lackerade i färger som passar in i din miljö.

Portalen byggs av standardiserade och lagerhållna grundprofiler, dörrkarmar och dörrblad som är noggrant uttestade. Det betyder kortare leveranstider, större flexibilitet och mindre måttkänslighet. Den har varken trälister eller fogmassor mot anslutande byggnadsdelar. Tack vare att alla komponenter är lätta, minskar riskerna för belastningsskador i samband med montering.

Alla ytor eftermonteras när allt annat är på plats. Det hindrar att det uppkommer ytskador under byggtiden. Mindre skador kan enkelt korrigeras. Välj lackerade ytor i valfri RAL/NCS-färg, träfanér i valfritt träslag eller valfritt laminat.

Moduler till Logic Portal är anpassade för kabeldragning och montering av el, kontrollutrustning eller nätverk. Det gör att el-installatörerna kommer snabbare till platsen för att påbörja installationen. Även underhåll och ominstallation blir enklare och billigare då kablage och anslutningar är lätta att komma åt.

Överluft kan integreras i Logic Portal.

Vid ombyggnader kan systemet återanvändas till stora delar. Logic Portal har en betydligt hög grad av ombyggbarhet och återvinning än äldre limmade träkonstruktioner.