Vitrum

Vitrum Logic

Ett system, många lösningar

Logic är vad det låter som – Ett modulärt system som är utarbetat för största möjliga flexibilitet.

Grunden är glaset. Glasväggar skapar ljusa och öppna miljöer med integritet och dokumenterad ljuddämpning.

Glasväggen bildar grunden i vårt glasväggskoncept Vitrum Logic. Välj någon av dörrmiljöerna i Vitrum Logic – Logic Portal, Logic Light eller Logic Slide.

Teknisk information

Ljudmiljö

Fasta glas utförs av lamellglas eller härdat glas.

  • 10,00 mm härdat glas – Rw34dB
  • 10,38 mm lamellglas – Rw35dB
  • 10,76 mm lamellglas – Rw37dB
  • 10,76 mm lamellglas, ljud – Rw39dB
  • 12,76 mm lamellglas, ljud – Rw40dB

Rw är ett labbvärde. Resultatet är dock något beroende på val av dörrar samt övriga anslutande byggnadsdelar.

Byggteknik

Glasen levereras alltid med kanterna fasade och blankpolerade. Vertikala glasskarvar limmas med en speciell typ transparent dubbelhäfftande tejpmassa. I undantagsfall erfordrar vissa konstruktioner silicon.

Glasen ansluts mot övriga byggnadsdelar i u-formade aluminiumprofiler. De är som standard natureloxerade men kan pulverlackeras i valfri RAL/NCS kulör alternativt anodiseras till önskad färg.

En delbar u-profil, 20×40 mm används mot golv och vertikalt. Vertikalt kan även andra profiler förekomma.
Mellan glas och alu-profiler monterar vi ett mekanisk fogband, typ textilklädd cord. Vi undviker i det längsta fogmassor, vilket utöver bl.a. miljökonsekvenser medför avsevärt merarbete vid ombyggnad.

Glas i alla former och storlekar

Böjda glas bildar rundade hörn eller andra radiella glasväggar. Beroende på radie finns det olika lösningar på profiler i topp och botten.

Glasväggar skapar många möjligheter. Begränsningarna beror på tillgängligheten i det aktuella projektet samt de ergonomiska aspekterna vid montering. Av arbetsmiljömässiga skäl arbetar vi i första hand med glasbredder på max 900 mm även om det ibland förekommer bredare glas. Höjder i de flesta kontorsprojekt är hanterbara, 2100 – 3000mm. Vi har dock erfarenheter från projekt med glashöjd 4200mm. Blir glasen för stora att lyfta och hantera finns det hjälpmedel för montage att tillgå, rådgör gärna med oss.

Historik

Vi har byggt helglasväggar sedan 1998. Sedan dess har detaljer ständigt utvecklats, justerats och förfinats till den vägg vi idag levererar och monterar i ett stort antal kontorsprojekt varje år.

Hämta informationLogic System